.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

15 nov. 2011

Fartyg som tillhörde Dickson & Co under kortare eller längre tid och som inte byggdes på eget varv.

Listan har (2009) varit publicerad i bloggen, här publicerad igen efter smärre uppdateringar.

Delägare har bl.a. varit Björnberg, C Bratt, Ekman & Co, John Hall Jr, Thomas Kennedy, Peter Wennerholm och Åberg.

Uppdatering kommer att ske och bloggläsarnas tillägg och eventuella rättelser är naturligtvis mycket välkomna, liksom ättlingar till ombordanställda.

James Dickson
(1784-1855
Grundare av
 Dickson & Co

1. Albertina. Blockskuta, slup. Använd 1857-1863. Vänersjöfart. Befälhavare B. Olsson.
2. Aurora (f.d. 'The Generation'). Briggantin. Använd 1813-1815. Förolyckad i Nordsjön i april 1815. Befälhavare Watt och J J Lindberg.
3. Bloomer. Skepp. Köpt från England 1855. Byggdes i Sackerville, Canada år 1851. Befälhavare F Reutercrona, H E Kraeft, C G Rudin, Alex J Kullberg, A E Cullberg. Bloomer förlistes den 18 januari 1882.
4. Carl Bennet. Öppen galeas. Byggd på Ström i Inland 1836.


5. Carl XIV (f.d. 'Helena Sophia'). Brigg av ek. Använd 1809-1825. Förolyckad vid Dunbar, Skottland 1825.
6. Carl Johan (f.d. 'Eleonore', ryskt fartyg). Skepp av ek. Inköpt 1814. Förolyckad 1815.
7. Carl Johan (f.d. 'Confidence'). Brigg. Byggd 1813. Inköpt 1815. Såld 1817.
8. Catharina (f.d. 'Venus'). Brigg. Ägdes 1813 av Robert Dickson, james Dickson och John Hall Jr. Såldes till Niclas Björnberg.
9. Cecilia. Skepp av ek. 1824-1845. Såldes till Norge 1845.
10. Charlotta (f.d. 'Golden Age'). Brigg av ek. Byggd 1796. Ägdes 1814-1815. Försvann 1820 "Skepparen med åtta man anses vara drunknade".
11. Charlotte. Skepp. Byggd 1854 på Wifsta Warf för räkning Dickson & Co. Såldes 1869.
12. Christina Amalia (f.d. 'Hen von Nagel' eller 'Nagler', 'Hercules', 'Chrsitina'). Skepp av ek. Inköpt 1814. Förolyckad vid franska kusten 1819.
13. Cuba. Brigg av ek (f.d. 'Gulliver'). Inköpt 1813. Samma år tagen av sjörövare på Cubas kust nära Havanna.
Slaget vid Dennewitz
den 6 september 1813.
Den allierade nordarmén
under ledning av Sveriges
 kronprins Karl Johan
besegrade fransmännen
 under marskalk
Michel Ney.
14. Dennewitz. Brigg av ek och furu. Byggd 1817. Förolyckad i Spanska sjön 1823 ('Dennewitz' kan ha döpts efter 'Slaget vid Dennewitz år 1813).
15. Delphin.l Byggd och inköpt 1814. Osäkert hur länge Dickson & Co ägde henne. Såld till utrikes ort 1828.
16. Don Pedro. Galeas. Byggd 1830. Såld 1857. Vänersjöfart.
17. Elisabeth. Brigg. Byggd 1810 (?). Ägd 1818-1838.
18. Emilia (f.d 'Rapid'). Ägd 1855-1858. Köptes i Liverpool. Byggdes 1839 i Jacobstad, Finland. Befälhavare C G Müller.
19. Glädjen. Brigg. Troligen byggd i Nedertorneå 1800. Förolyckad vid Arendal 1815.
20. Götha (f.d. 'Venus'). Skepp av ek. Inköpts som ny 1813 (osäker uppgift). Förolyckades i Archangel 1818.
21. Götheborg (f.d. 'Anna'). Brigg av furu. Byggd 1818. Förolyckad vid Engelska kusten nyårsafton 1821.
22. Hoppet. Brigg av furu byggd i Luleå 1781. Förolyckades vid Jutska kusten 1820.
23. Hoppet. Galeas av furu. Byggd i jakobstad, Finland. Inköptes troligen 1809. "Upphuggen" 1811.
24. Ida. Skonert. Inköptes 1848 och såldes 1860. Vänersjöfart.
25. James. Galeas. Osäkra uppgifter, kanske aldrig ägd av Dickson & Co. Omnämnd 1804-1843. Vänersjöfart. Förolyckad på Vänern 1846
26. Jenny. Skonert. Byggd på Orust 1845. Såld 1870. Vänersjöfart.
27. Johan. ”Båt”. Förekom 1830. Såldes 1857. Vänersjöfart.
28. Josephine. Galeas. Byggd i Sundsvall 1843. Omnämns 1844; därefter ovisst. Vänersjöfart.
29. Juliana. Skonert. Byggd i Sundsvall 1857. Såldes 1870. Vänersjöfart.
30. Julie. Brigg av furu på cravel. Byggd på Wifsta varv 1839. Såldes 1845. ”Vådligen uppbrunnen i ostindien 1857”.
31. Maria Carolina. Bridd av furu. Ny 1798. Förolyckades 1830 vid inloppet till Mississippifloden.
32. Matrosen (f.d. Mariner). Skepp av ek och furu. Köpt 1813. Sålt 1816. Ägdes av Robert Dickson och J Hull Jr.
Miltiades d.y.
(cirka 550-489 f.Kr.)
Fartyget döpts
efter honom?
33. Miltiades. Barkskepp. Byggd 1846 i Thomas Town, Maine, USA. Köpt 1855. Såld 1868. Befälhavare C Lidbeck. Övergetts 1877.
34. Minerva. Skepp av furu på cravel. Byggd på Wifsta varv 1807. Köpt 1845. Såld 1846.
35. Neptun. Brigg av furu. Byggd i Piteå 1822 (1816?). Förolykad 1823 vid Skagen. Av 12 mans besättning drunknade en.
36. Nils. Galeas. Byggd i Sundsvall 1832 (1833?). Vänersjöfart. Förolyckad 1843 i Norrbotten.
37. Ocean. Barkskepp. Köpt från Gävle 1853. Såld 1864 i London.
38. Oscar. (f.d. Biederman). Brigg av ek och furu. Byggd i Flensburg. Belagd med embargo. Inropad av James Dickson & Co den 20/10 1824 för 4.020 rd banco i Sundsvall. Såld 1838 till Norge.
39. Peter. Skepp. Byggd 1813 i Bombay. Köpt från England 1855. Såld i Norge 1857. Befälhavare Hans Edward Kraeft.
 40. Sabina. Skonert. Byggd i Hudiksvall 1851. Såld 1855. Förlist 1865 vid Västergarn, Gotland.
41. Sophia. Brigg av ek. Var i James Dickson & Co:s tjänst 1813. Kapat och kondemnerat i Lima.
42. Sophia. Brigantin. (f.d. S:t Peter). Byggd i Stralsund. Ägdes 1808-1809 av Robert Dickson. Förolyckad 1809 på Västerjön.
43. Ström. ”Båt”. Byggd i Inland 1836. Såld 1857. Vänersjöfart.
44. Therese. ”Båt”. Byggd på Orust 1834. Såld 1857. Vänersjöfart.
45. Thure. Galeas. Byggd år ?. Såldes 1857. Vänersjöfart.
46. Venus. Brigg. Byggd i Torneå omkring 1810 och förbyggd på Wifsta varv. Köptes av Robert Dickson och Joseph och Olof hall troligen år 1815. Såldes 1846 till Norge.