.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

11 sep. 2017

För exakt 200 år sedan

Staten ville inte att stockholmarna skulle ta ved från Finland längre, efter det att Sverige hade förlorat Finland och hade börjat studera möjligheterna av att skaffa ved via kanaler och flottleder. I en skrivelse daterad den 15 mars 1817 framhåller "Committerade över Norra Wäg-Anläggningarna" angelägenheten av att också bl.a. Ljungan skulle undersökas för att utröna om den skulle kunna flottas. Den 22 mars samma år ger kungen sitt bifall till förslaget.

För exakt 200 år sedan föddes också Charles Peter  broder till  "Svartviks" Oscar Dickson