.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

7 mars 2009

Svartviks skola klass 6 ht 1929/1930

Rätt vad det är så dyker en klasslista spontant upp i bloggen. Svartviks skola, höstterminen 1929/1930 – klass 6 Några friluftsdagar: 9/9 bärplockning, 21/9 rengöring fönster, 5/10 skurning, 15/2 skurlov, 4/3 idrottslov. Lärare Erik Pettersson E. Howard Blomqvist, f. 5/9 1915; målsman Edvard Blomqvist, Grindbacksmon. John Alix Persson, f. 24/11 1915; A. Persson, Hyvelbyggnaden (?). Bengt Gutav Jansson, f. 24/10 1916; Gustav Jansson, Grindbacksmon. K. J. Persson (Strömbom), f. 10/11 1916; O Persson (Strömbom), Grindbacksmon. Enok Alvar Berglund, f. 30/5 1916; Petter Berglund, Hemmanet. P.E. Åke Hermansson, f. 8/5 1916; P. Hermansson, Hemmanet (kom att bygga eget hus vid nuvarande Hällevägen). Karl A. Sundberg, f. 26/12 1916; P.L. Sundberg, Grindbacksmon. Nils S. Näsberg, f. 26/11 1916; Axel Näsberg, Hemmanet. Kurt E.L. Öberg, f. 10/7 1916; O. Öberg, norra Svartvik. Stig A.O. Gustafsson, f. 17/10 1917; Axel Gustafsson, Grindbacksmon. Erik A. Sandberg, f. 18/1 1917; J. Sandberg, Grindbacksmon. S. Rune Dahlqvist, f. 16/8 1917; Verner Dahlqvist, Grindbacksmon. K.U. Folke Blomgren (Eklund), f. 6/7 1917; B.L. Blomgren, norra Svartvik. Gunnar K. Eriksson, f. 29/1 1917; N.P. Erikson, norra Svartvik. Erik A. Haglund, f. 4/9 1917; änkan E. Haglund, sågbyggnaden (”Sågbynninga”). K. Georg Karlsson, f. 18/2 1917; K. Gustaf Karlsson, mellersta Svartvik (webmasters kusin). E. Martin Lindberg, f. 19/9 1917: K.F. Lindberg, Hemmanet. Sven O.P. Nording, f. 18/12 1917; A.F. Nording, Hemmanet. E. Halvard Pettersson, f. 20/1 1917; J.F. Pettersson, Grindbacksmon. Hjalmar V. Smedman, f. 15/11 1917; K.V. Smedman, Hemmanet. A Evert Stolt, f. 2/9 1917; J.A. Stolt, mellersta Svartvik. Nils G. Strömbäck, f. 17/10 1917; H. Strömbäck, Hyvelbyggnaden (”Hyvelbynninga”). P. Arne Uppling, f. 12/4 1917; M. Uppling, mellersta Svartvik. E. Ragnar Vestlund, f. 23/2 1917; G.V. Vestlund, Grindbacksmon. N.E. Gösta Östling, f. 6/1 1917; J. Östling, Matforsbyggningen (”Matforsbynninga”). N. Gösta Östlund, f. 20/10 1917; N.O. Östlund, (ingen sjukdag - webmasters kusin). A. Harry Andersson, f. 17/6 1917; Nils Andersson, Grindbacken. Saga V. Strandberg, f. 19/7 1916; J Strandberg, Nybyggnaden (”Nybynninga”). Sigrid H.A. Söderkvist, f. 11/12 1916; E.L. Söderkvist, Hyvelbyggnaden. Hildur L.L. Bergman, f. 1/3 1917; N.B. Bergman, Grindbacksmon. Margit S Johansson, f. 24/2 1917; änkan Augusta Johansson, mellersta Svartvik. Irma M. Lindkvist, f. 26/6 1917; B.A. Lindkvist, Hemmanet. Elin M. Nilsson, f. 27/2 1917; J.A. Nilsson, Norra Svartvik. Sonja Inger E. Norberg, f. 25/3 1917; A.P. Norberg, Slottsbyggnaden (”Slotte”). Eivor I. Olsson, f. 13/8 1917; F. Olsson, Sågbyggnaden. Ingrid K.R. Vesterlund, f. 14/8 1917; O.R. Vesterlund ?. Signe C. Wiberg, f. 13/5 1917; J.V. Wiberg, Skolan. Siri K. Källman, f. 6/8 1917; Alix Källman, Herrgården (flytta till Vivsta skola den 16/3). Vem informerar om flickornas namn som gifta? Adress i kolumnen till vänster. De flesta födda 1917, detta världskrigsår då bolagshandeln på Sörgård... Svartvik ersattes av konsum, fotbollsplanen på Hemmanet invigdes (tidigare var det ett potatisland), spritfabriken börjar att uppföras, en gymnastikförening bildas och kyrkan renoveras.