.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

28 juli 2018

Hemmanet


Min pappa uppe på Nolbykullen. I fotbollsplanen (den kära) syns stallet som Eston (Lindfors) upplät till amatörboxning (som utövades utan handskar;).
Vårt hus låg  4-5 cm till vänster
om fotbollsplanens vänstra sida (västerut).
Bakom stallet skymtar skyttebanan där vi som pojkar "markerade" skotten och fick vad jag minns (!) 5 öre i timmen för jobbet. Det var hos Åke Hermansson som vi hämtade
avlöningen.
Anm.: minns inte om bilden publiceras tidigare i denna min blogg. Urschäkta isf)